Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 1)Article 1
The Islamic creed (’aqeedah) constitutes the foundation of the State. Nothing is permitted to exist in the government's structure, accountability, or any other aspect connected with the government, that does not take the creed as its source. The creed is also the source for the State's constitution and shar’ai canons. Nothing connected to the constitution or canons, is permitted to exist unless it emanates from the Islamic ’aqeedah.

Perkara 1
Aqidah Islam adalah dasar negara. Segala sesuatu yang menyangkut struktur dan urusan negara, termasuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan negara, wajib didirikan berdasarkan aqidah Islam. Aqidah Islam sekaligus merupakan asas perlembagaan dan kanun yang bersumber dari syariat Islam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perlembagaan dan kanun, wajib terpancar dari aqidah Islam.

Tiada ulasan: