Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 11)
Article 11
The primary function of the State is the propagation of the invitation (dâwah) to Islam.

Perkara 11
Mengembang dakwah Islam adalah tugas asas Negara

Tiada ulasan: