Jumaat, 22 Ogos 2008

Struktur Khilafah : Mu'awin Tanfiz
EXECUTION ASSISTANT
MUA’WIN TANFIZ

Article 48
The Khaleefah appoints an execution assistant whose function is administrative and not ruling. His duty is to execute the instructions of the Khaleefah in both the internal and external affairs of the State and to relay to the Khaleefah what is received from these areas. This administration office is a medium between the Khaleefah and others, i.e. it executes instructions on his behalf and hand over reports to him.

Article 49
The execution assistant must be a Muslim because he is one of the Khaleefah's entourage

Article 50
The execution assistant is always in direct contact with the Khaleefah the same way the delegated assistant is. The execution assistant is considered an assistant but in execution instead of ruling.

Terjemahan

Perkara 48
Khalifah melantik Mu’awin Tanfiz sebagai pembantu dalam kesetiausahaan. Tugasnya berkaitan bidang pengurusan, dan bukan pemerintahan. Jabatannya merupakan salah satu badan untuk melaksanakan arahan yang berasal dari Khalifah kepada jabatan dalam mahupun luar negeri, begitu juga untuk memberi laporan apa yang telah diterimanya kepada Khalifah. Jabatannya berfungsi sebagai perantara antara Khalifah dan pejabat/jentera lain, menyampaikan tugas dari Khalifah atau sebaliknya mahupun menyampaikan laporan/rencana kepadanya.

Perkara 49
Mu’awin Tanfidz disyaratkan seorang lelaki muslim kerana ia akan menjadi pendamping Khalifah

Perkara 50
Mu’awin Tanfidz selalu berhubungan langsung dengan Khalifah, seperti Mu’awin Tafwidh. Dia dianggap seperti seorang pembantu dalam hal pelaksanaan, bukan berkaitan pemerintahan.
[Rujuk : Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, Nizhamul Islam, ms 100 (versi Arab)]

Tiada ulasan: