Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 15)


Article 15
Any means that most likely leads to a prohibition (haram) is itself haram. However if it is (only) feared to lead (to a prohibition) it would not be haram.

Perkara 15
Segala sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram, hukumnya adalah haram, apabila telah terwujud dua syarat, pertama sesuatu itu menghantarkan kepada perbuatan yang haram dengan dugaan kuat; kedua perbuatan yang haram itu telah diharamkan oleh syara’.

Tiada ulasan: