Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 4)


Article 4
The Khaleefah does not adopt divine rules pertaining to worship, i.e. ‘ibadat, except in connection with alms (zakah) and war (jihad). Also, he does not to adopt any of the thoughts connected with the Islamic creed.

Perkara 4
Khalifah tidak menobatkan hukum syara’ apapun yang berkaitan dengan ibadah (ritual), kecuali masalah zakat dan jihad. Khalifah juga tidak menerapkan idea-idea yang berkaitan dengan aqidah Islam dalam perlembagaan dan kanun.

Tiada ulasan: