Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 5)
Article 5
All citizens of the Islamic State are entitled to enjoy the divine rights and duties.

Perkara 5
Setiap warganegara Negara Islam (Khilafah) mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan syara’.

Tiada ulasan: