Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 9)


Article 9
Ijtihad (personal exertion to derive the Islamic rule) is fard kifayah (a collective duty). Every Muslim has the right to exercise ijtihad if he has acquired the necessary conditions to perform it.

Perkara 9
Ijtihad adalah fardhu kifayah, dan setiap muslim berhak berijtihad apabila telah memenuhi syarat-syaratnya

Tiada ulasan: