Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 8)
Article 8
The Arabic is the language of Islam and the sole language of the State.

Perkara 8
Bahasa Arab adalah bahasa Islam dan merupakan satu-satunya bahasa rasmi negara.

Tiada ulasan: