Sabtu, 4 Oktober 2008

Perlembagaan Negara Islam (Perkara 6)


Article 6
All citizens of the State shall be treated equally regardless of religion, race, colour or any other matter. The State is forbidden to discriminate among its citizens in all matters, be it ruling or judicial, or caring of affairs.

Perkara 6
Negara tidak membeza-bezakan individu rakyat dalam aspek hukum, peradilan, mahupun dalam jaminan keperluan rakyat dan sebagainya. Seluruh rakyat diperlakukan sama tanpa memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.

Tiada ulasan: